Dyrektor Beata Kwaśniak
Nasz zespół
Nasz zespół
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Pracownicy merytoryczni ROA w Łodzi: Aleksandra Komar – psycholog Sylwia Kowalska – pedagog Karina Kubczyk – psycholog Dagmara Kubiak – pedagog Małgorzata Stańczak-Kuraś – psycholog Justyna Włodarczyk - pedagog Katarzyna Sosińska - pedagog Filia ROA w Piotrkowie Trybunalskim: Anita Mielczarek – pedagog - Kierownik Filii Izabela Pietrusiewicz-Kozieł – psycholog Marzena Kobos – psycholog Marta Różycka – pedagog Karolina Wilk – psycholog Anna Kucharczyk – pomoc adm. (filia) Inspektor ds. WBD Ewa Janek Główny Księgowy Iwona Plucińska Sekretarka Sylwia Kowalczyk