Etapy pracy z kandydatami 1 . Rozmowa wstępna prowadzona przez specjalistę - pedagoga lub psychologa, podczas której kandydaci informowani są o przebiegu procedury adopcyjnej, o wymaganych dokumentach, udzielane są odpowiedzi na pytania kandydatów. 2 . Jeśli kandydaci wyrażają gotowość do współpracy z Ośrodkiem - sporządzają stosowny wniosek oraz podpisują oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Data rejestracji kandydatów w ROA wyznacza ich pozycję na liście oczekujących. 3 . Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna kandydatów dokonywana na podstawie prowadzonych rozmów podczas spotkań z kandydatami (wspólnie i indywidualnie), badań i wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania. 4 . Wstępna kwalifikacja kandydatów do udziału w szkoleniu, dokonywana na posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej. 5 . Zaproszenie zakwalifikowanych osób do udziału w szkoleniu w terminie nie krótszym niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenia prowadzone raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, dogodnych dla kandydatów. Konieczny jest udział obojga małżonków. 6 . Wydanie końcowej opinii o kwalifikacjach osobistych na posiedzeniu Zespołu ROA. 7 . Oczekiwanie na propozycję dziecka.
Informacje o adopcji Informacje o adopcji
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych
Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych
Etapy pracy z kandydatami,
Procedura adopcyjna:
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Informacje dotyczące szkolenia
Informacje dotyczące szkolenia
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Podstawy prawne działalności ROA
Podstawy prawne działalności ROA
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA