Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych Zajęcia warsztatowe dla przyszłych rodziców adopcyjnych prowadzone w ROA na podstawie dwóch programów: 1. Program PRIDE: Adopcja. Program jest owocem wieloletnich starań specjalistów zajmujących się problematyką adopcji i rozwoju dziecka, a także tysięcy rodzin zastępczych i adopcyjnych. Z powodzeniem realizowany jest w krajach europejskich oraz na kontynencie amerykańskim. Polska wersja programu dostosowana jest do wymogów krajowych (zatwierdzona jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) i uwzględnia specyfikę pracy na rzecz tworzenia rodzin adopcyjnych w Polsce. 2. Program "Q adopcji" Program szkolenia został opracowany przez specjalistów Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi. Zakres programowy szkolenia obejmuje zagadnienia wymienione w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. Nr 272, poz.1610) i jest aktualizowany i uzupełniany o najnowsze ustalenia nauk pedagogicznych i psychologicznych. Jest zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Cały cykl szkoleniowy obu programów trwa ok. 3 miesięcy i obejmuje spotkania grupowe (raz w tygodniu) i konsultacje indywidualne. Udział w szkoleniu ma dostarczyć odpowiedniej wiedzy i umiejętności, jakie potrzebne do podjęcia świadomej decyzji o adopcji. Każdy z programów pomaga spojrzeć na świat oczami dziecka osamotnionego poprzez pryzmat jego potrzeb, pragnień, a także obaw i lęków. Przyszli rodzice znajdą w nim odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań związanych z tworzeniem nowych więzi w życiu dziecka, wspieraniem go w zrozumieniu swej przeszłości i budowaniu poczucia własnej wartości. Poprzez udział w szkoleniu kandydaci będą mogli rozwijać kompetencje z zakresu opieki i wychowania. Szkolenie umożliwia również spotkanie z rodzinami adopcyjnymi, które chętnie dzielą się swym doświadczeniem rodzicielskim i opowiedzą o drodze, którą podążają już wspólnie z dziećmi. Zarówno PRIDE, jak i "Q adopcji" pozwalają także nam, pracownikom Ośrodka, lepiej poznać Państwa jako kandydatów na przyszłych rodziców. A wszystko to ma jak najlepiej służyć dzieciom, dla których poszukujemy bezpiecznych i spokojnych domów oraz rodzicom, którzy spragnieni opieki nad dzieckiem i świadomi wagi podejmowanej decyzji…
Informacje o adopcji Informacje o adopcji
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych
Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych
Informacje dotyczące szkolenia
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Podstawy prawne działalności ROA
Podstawy prawne działalności ROA
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA